Buurtbeheer

 • Verwijderen van graffiti en stickers bij de Mient
 • Verwijderen van stickers en posters in het centrum
 • Verwijderen van stickers en posters in het centrum
 • Verwijderen van hondenpoep
 • Opruimen in Archipel-Willemspark
 • Opruimen in Archipel-Willemspark
 • Ophalen van huisvuilbij de Mallemolen
 • De BBOZ houdt het Prins Hendrikplein schoon
 • De BBOZ houdt het Prins Hendrikplein schoon
 • Onderhoud en schoonmaken van speelterreinen
 • Onderhoud en schoonmaken van speelterreinen

     

Buurtbeheer

In opdracht van de gemeente Den Haag zorgen we voor het buurtbeheer in het Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt/Willemspark, Kortenbos en Centrum.

Dat gebeurt door het uitvoeren van de volgende taken:

 • integraal beheer Jennyplantsoen
 • integraal beheer Prins Hendrikplein
 • integraal beheer speelterreinen
 • integraal beheer Bosjes van Repelaer
 • schoonmaken van papier- en glasbakken
 • verwijderen van graffiti en aangeplakte posters
 • verwijderen van hondenpoep
 • verwijderen onkruid
 • beheer kinderboerderij ’t Beestenspul