Het bestuur

verwijderen-graffitti

Het bestuur van de BBOZ

De BBOZ is een stichting. Het bestuur bestaat uit:

Ard van Rijn (voorzitter)

Ard van Rijn

“Ik zit sinds 2004 in het bestuur en ben na ongeveer twee jaar voorzitter geworden. Destijds was het voortbestaan van de BBOZ in gevaar. In Den Haag waren toen nog zeven buurtbeheerbedrijven actief, die vooral mensen met een ID-baan (Melkertbaan) in dienst hadden. Landelijk was deze geweldige regeling in 2002 afgeschaft, maar in Den Haag was de regeling nog met vier jaar verlengd voor functies van beheer in de openbare ruimte. Ik kende de BBOZ uit mijn eigen buurt en van mijn actieve periode in de bewonersorganisatie van het Zeeheldenkwartier.

Ik vond en vind de combinatie van mensen aan werk helpen en daarmee de leefbaarheid in de buurt op peil houden een fantastische uitvinding en ik wilde me inzetten om afbraak van deze voorziening te voorkomen. Dat is tot nu toe gelukt, al was en is het ook nu nog vaak heel spannend om dat voor elkaar te krijgen. Verder ben ik mede-eigenaar van het videoproductiebedrijf Dialoog Produkties. We maken videoproducties voor de overheid en de non-profitsector. Daarnaast doe ik nog een aantal vrijwilligersklussen op het gebied van theater en dans.”

Miranda Snel (Penningmeester)

Miranda Snel

“Ik ben lid geworden van het bestuur vanuit betrokkenheid bij de wijk. Ook wilde ik mijn zakelijke vaardigheden en kwaliteiten inzetten zonder dat er van een werkgevers-werknemersrelatie sprake is. Bovendien vind ik dit bestuurswerk een zinvolle en leuke besteding van mijn vrije tijd.  het dagelijkse leven ben ik manager bij de Belastingdienst, momenteel werk ik bij MKB Den Haag.

En ik ben moeder van Stein die nu 5 jaar is.”

Fuusje de Graaff (Lid)

Fuusje de Graaff“Ik ben lid geworden van het bestuur van de BBOZ, omdat ik solidariteit in de wijk wilde ondersteunen. Ook vind ik het belangrijk dat mensen kunnen blijven meedoen aan de maatschappij, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ben mede-eigenaar van het projectbureau MUTANT. Dit bureau ontwikkelt methodieken voor de kinderopvang en gezondheidszorg om cliënten goed van dienst te kunnen zijn. En ik werk als onderzoeker en docent bij de faculteit Sociaal werk en educatie van de Haagse Hogeschool.”