OPDRACHTGEVERS

  • Schoonmaakwerkzaamheden door de BBOZ bij Diemensie, een bedrijfsverzamelgebouw.
  • Schoonmaakwerkzaamheden door de BBOZ bij Diemensie, een bedrijfsverzamelgebouw.
  • Onderhoudswerkzaamheden voor Stichting Dak

     

Opdrachtgevers

Edson Lacroes werkt via BBOZ voor de Habo

Wij werken voor:

  • Bedrijfsverzamelgebouw Diemensie (schoonmaak- en onderhoud)
  • Bedrijven Investeringszone Zeehelden (aanvullend beheer winkelstraten)
  • Dak (kindercentra) (beheer buitenterreinen, interne verhuizingen)
  • Gemeente Den Haag
  • Reclassering Nederland
  • Welzijnsorganisatie Xtra (onderhoud accommodaties)